Οι Θέσεις μας

Η Εθνική Δράση Ηλείας δημιουργήθηκε από Έλληνες με καταγωγή από τον νομό Ηλείας και πρεσβεύει τις αξίες και τις αρχές του ελληνικού έθνους.
Η Εθνική Δράση Ηλείας δέχεται στους κόλπους της άτομαπου ασπάζονται την αξία της ελληνικής φυλής , την ανάδειξη του έθνους και της κοινωνίας μας απέναντι στο ατομικό συμφέρον και την ιδιοτέλεια.
Η Εθνική Δράση Ηλείας δεν ανέχεται συμπεριφορές που υποκινούνται ή ελέγχονται από ιδιοτελείς φορείς, πχ.κόμματα, η αγάπη στο έθνος και στην πατρίδα είναι μια υγιής ιδέα που πρέπει να μένει αγνή και μακριά από συνήθεις παρασιτικές νοοτροπίες που καταστρέφουν συχνά την Ελλάδα.
Η Εθνική Δράση Ηλείας αγωνίζεται με κάθε νόμιμο τρόπο και όπως ορίζει το καταστατικό της για την εγκαθίδρυση ενός κράτους δίκαιου σε μια ελεύθερη πατρίδα.
Η Εθνική Δράση Ηλείας στηρίζεται σε εσάς και εσείς πρέπει να στηρίζεστε σε αυτήν. η αδελφική αλληλεγγύη, η συνεχής αυτοβελτίωση μας σε τομείς όπως η μελέτη και η γνώση της ιστορίας μας, η καθημερινή μάχη για την επικράτηση των εθνικών αξιών μας στην κοινωνία είναι ο θεμέλιος λίθος όλων στην προσπάθεια μας.
Η Εθνική Δράση Ηλείας έχει ως σκοπό να αναδείξει ζωτικά προβλήματα της Hλείας κατά κύριο λόγο και του ελληνισμού.μάχεται για την ηθική και κοινωνική άνοδο μέσω συνεργασίας υγειών σκεπτόμενων ατόμων. επιδιώκει την προβολή και ανάδειξη της πλούσιας ιστορίας μας και της αξεπέραστης πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Ένας δεν μπορεί να πετύχει πολλά. Όλοι μαζί μπορούμε ταπάντα ,με δράση πίστη και νίκη.
Ο αγώνας μας είναι σαν τον άνεμο,
είναι ανίκητος, δεν φυλακίζεται
τίποτα δεν μπορεί να τον σταματήσει.