Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ

Στα πλαίσια του Cyprus Pride Festival, 2015 γίνεται έκθεση ζωγραφικής.  Αντί οι εικαστικές δημιουργίες, ως εκφραστικά μέσα εμπειριών να μπορούν να συμβάλουν στην καλή αγωγή, θα συμβάλουν στο  φεστιβάλ  ‘’παθών ατιμίας’’; 
Επίσης προβάλονται στα πλαίσια του Cyprus Pride Festival, 2015  κινηματογραφικά έργα, με ομοφυλοφιλική θεματολογία.  Γιατί τέτοια κατάντια;   Αντί τα κινηματογραφικά  δρώμενα,  να είναι αγωγή εις το αγαθό, θα οδηγούν σε «πάθη ατιμίας»; 
Ο φιλόσοφος Αριστοτέλης στο έργο του «Περί ποιητικής», ορίζοντας την τραγωδία  λέγει : «έστιν ουν μίμησις πράξεως σπουδαίας και τελείας…».   Ποιάς πράξεως τελείας εστίν μίμησις το θεατρικό τούτο «δρώμενο»;   Αναισχύντου;   Για να καταλήξει ο αρχαίος φιλόσοφος «περαίνουσα την των τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν» (τον αποκαθάρει -τον θεατή - από παρόμοια ψυχικά συναισθήματα). 
Αποκαθάρουν τον θεατή ή το αντίθετο, τα παρόμοια ψυχικά συναισθήματα προκαλούν, που εξαίρουν πράξεις αναισχύντους;  Αποκαθάρουν τον θεατή  ή προβάλλουν αλλότρια πάθη;

Είναι γνωστός ο παιδαγωγικός χαρακτήρας του καλού κινηματογράφου, καθώς επίσης και το παιδαγωγικό των χαρακτήρων, όταν οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι, το καλό ήθος προβάλλουν, καθότι υπάρχει ταύτιση των πρωταγωνιστικών ρόλων με τον θεατή.    
Στην προκειμένη περίπτωση τα κινηματογραφικά  τούτα «δρώμενα», θα είναι κινηματογραφικές αφηγήσεις  «παρά φύσιν» πράξεων.  Ποια  λοιπόν αγωγή θα προσφέρουν στον θεατή;
Τα κινηματογραφικά  τούτα δρώμενα είναι μια  η ‘’αφηγηματική’’ διαδρομή, που αφορά  τη ζωή ομοφυλοφίλων.  Πόσο ψυχοφθόρα  είναι τα κινηματογραφικά αυτά έργα; 

Ταιριάζει απόλυτα εδώ η συνηθισμένη φράση που απαντάται στους  αρχαίους Έλληνες τραγικούς «Ω νυξ μέλαινα», καθότι ‘’νύξ μέλαινα’’ αλλοτρίων παθών είναι τα κινηματογραφικά δρώμενά των.   
Βασίλης Χαραλάμπους