Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

Η πάντα επίκαιρη επιστολή του Σπυρίδωνος Σταυρόπουλου στο περιοδικόν ΤΡΙΣΚΕΛΟΝΕλάβαμε μία πολύ ενδιαφέρουσα επιστολή από έναν καλόν φίλον και συναγωνιστήν. Ο πρωταρχικός παραλήπτης είναι το περιοδικόν "ΤΡΙΣΚΕΛΟΝ" και συντάκτης ο Ελληνοκράτης Διαφωτιστής Εθνικιστής Σπυρίδων Σταυρόπουλος.

Δεν υπέπεσε στην αντίληψίν μας η ανάρτησίς της και θεωρήσαμε καλώς την κοινοποίησίν της δια μέσου του παρόντος ιστολογίου, γεγονός που μας χαροποιή ιδιαιτέρως, όπως και άλλους συναγωνιστάς διότι θα την μοιραστούν μαζί μας.


ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αγαπητοί Συναγωνισταί,

  __Μεταχειρίζομαι την λέξη  ΄΄ Συναγωνιστής ΄΄  κατά πρώτον γιατί είμαστε στην ίδιαν όχθην, μαχόμενοι όλες τις μορφές που κατά καιρούς μεταχειρίζεται η Εωσφορική Ύβρις  εναντίον της Ελλάδος, του Ελληνικού Πολιτισμού και κατ’ επέκτασιν της εξανθρωπισμένης, από τον Έλληνα, Ανθρωπότητος. 

    Κατά δεύτερον, διότι η λέξις αυτή είναι προϊόν Ελληνικής εννοίας –που οι άλλοι λαοί δεν μπορούν να μεταφράσουν και χρησιμοποιούν μόνον μία ( καμαράτ ), για όλες τις έννοιες, ταυτίζοντας μόνον την λέξιν, ως συνήθως, με το αντικείμενον.

   Και τέλος μόνον το Εθνικόν Καθεστώς της 4ης Αυγούστου, του Ιωάννου Μεταξά, εθέσπισε την λέξιν ΄΄ Συναγωνιστής ΄΄ μεταξύ των 700.000 μελών της Αλκίμου Νεότητος της ΠΑΤΡΙΔΟΣ, της θρυλικής ΕΟΝ, επεξηγώντας την πλήρη εννοιολογικήν σημασίαν αυτής.
   Συγκρίνατε δύο ενότητες που χρησιμοποιούμε συχνά στο λεξιλόγιό μας.
Π.χ. Για ό,τι ΩΡΑΙΟΝ –ΑΓΑΘΟΝ –ΑΛΗΘΕΣ, το ΄΄ΣΥΝ΄΄ με ιδεαλιστικόν περιεχόμενον:
Συναγωνιστής – Συμμαχητής - Συνέλληνας –Συνάδελφος –Συναθλητής, Συμπατριώτης, Συνεργάτης, Συμμαθητής, Συλλειτουργός, Συγχωριανός κλπ.
   Αυτά τα ολίγα για την λέξη ΄΄ Συναγωνιστής ΄΄ .
   Οι αναγνώσται του ΄΄ ΤΡΙΣΚΕΛΟΝ ΄΄ μπορούν να πληροφορηθούν για το άτομόν μου.
Είμαι από 17 ετών οργανωμένος στον εθνικιστικόν χώρον και συνιδρυτής του ΄΄ Εθνικιστικού Κινήματος ΄΄ της Πατρίδος μας.
   Όταν ο πατέρας μου, με έστειλε στην Πρωτεύουσα, από την Ήπειρον, να τελειώσω τις σπουδές μου, μου είπε : ΄΄ Θα πας παιδί μου στην Αθήνα και στον ελεύθερον  χρόνον  σου, θα πας να οργανωθείς σε πατριωτικές οργανώσεις, για να τρομοκρατείς τους ΄΄τρομοκράτες΄΄ και δεν θα ξεχάσεις, εσύ και οι μετά από σένα, ότι τρείς οι εχθροί της ΠΑΤΡΙΔΟΣ : Εβραίοι, Τούρκοι, Κομμουνισταί ΄΄. ( Έτος 1954 ). Τα σχόλια περιττά για την συνέχεια.
__Ουδέποτε θα αρνηθώ, ότι ξεκίνησα τον Εθνικιστικόν Επαναστατικόν μου Αγώνα, ως ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΗΣ!
   Είναι τιμή μου!
Και τούτο για δύο λόγους:
   Πρώτον, γιατί είδα από άλλο ΄΄ ΠΡΙΣΜΑ ΄΄ την ιστορικήν πορεία των γεγονότων γνωρίζοντας καλύτερα τους Εχθρούς μας.
   Και δεύτερον, μελετώντας τα ΄΄ πολιτεύματα ΄΄, διέκρινα, ότι τα εθνικά αυτά καθεστώτα, αναφέροντο στις ΄΄ πηγές ΄΄ , που οι Έλληνες Πρόγονοί μας, είχαν θεμελιώσει κι εφαρμόσει.
__Συμπεραίνω λοιπόν, αφού ο σκοπός μας είναι ίδιος ( δηλαδή η Δημιουργία ενός ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ανωτέρας και Καλυτέρας Ζωής για τον Άνθρωπον, μέσω ΝΕΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ και ΝΕΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ), γιατί να προσφύγω, στα λίγο ή πολύ, ΄΄ χαλκευμένα ΄΄, αντίγραφα των άλλων και να μην προσφύγω κι ασχοληθώ με τα γνήσια Ελληνικά μου πρότυπα;
__Εκτός αυτού, προσαρμόζονται πλήρως στην Ελληνικήν Ιδιοσυγκρασίαν και πραγματικότητα, ψυχισμού και περιβάλλοντος.  
__Ο εθνικοσοσιαλισμός, για όσους τον  ΄΄ γνωρίζουν ΄΄, είναι πολύ ΣΟΒΑΡΟΣ, για τον Διονυσιακόν Έλληνα.
__Τόσον η μελέτη των διδαχών του μεγάλου δασκάλου ( Ιωσήφ Γκαίμπελς ), όσον και η κατ’ ιδίαν συνομιλίες ΜΑΣ, με τον υπασπιστήν του, συνταγματάρχην Ζίμπερμαν ( ΑΘΗΝΑΙ, χειμώνας 1964 ), το αποδυκνείουν περιτράνως:
   Εξ’ αυτών περιληπτικώς : « Ο Εθνικοσοσιαλισμός είναι ΜΟΝΟΝ δια τους Γερμανούς και δυσαρεστούμεθα να μας αντιγράφουν. Φροντίστε να βρείτε κάτι παρόμοιον δικό σας. Τον Ελληνικόν Δρόμον.  (  επί λέξει ΄΄Greek Way ΄΄ , Ζίμπερμαν ).
__Έτσι εμείς, ΄΄ οι τότε ΄΄ , δημιουργήσαμε το Κ4Α ( Κόμμα 4ης Αυγούστου ) με μεγάλην επιτυχίαν, ανεξαρτήτως των λόγων του τελικού αφανισμού του.
__Δια να μην μακρυγορώ. Υπάρχει τίποτα στην ζωή των  ΄΄ πολιτισμένων Εθνών΄΄, που να μην είναι ελληνικής ευφυΐας, διανοήσεως και πρακτικής;  
__Ανατρέξατε στα ονόματα  και τα έργα των μεγάλων Ελλήνων Εθνοκοινωνιστών ( Εθνικοσοσιαλιστών ).
__Βεβαίως δεν αναφέρομαι στην Σπαρτιατικήν Πολιτείαν. Αυτό το μοναδικόν και ανεπανάληπτον φαινόμενον  ΄΄ Μιλιταριστικής – Στρατιωτικής Κοινωνίας ΄΄ , με όλα τα προτερήματα για την εποχήν της.
   Δεν θεωρείται ως υπόδειγμα κοινωνίας και πολιτείας, καθ’ όσον εις μίαν κοινωνίαν, μεταξύ των άλλων λόγων, έχομε την συμβίωσιν της ποικιλίας των Ανθρωπίνων χαρακτήρων και των επιθυμιών τν αναγκών τους, μαζί με τις φιλοδοξίες της ΄΄ προσωπικότητος ΄΄.
__Αναφέρομαι στις κλασσικού τύπου πολιτείες και Κοινωνίες των Ελλήνων.
   Π.χ. Χάρωνδας από την Κατάνη της Δυτικής Μεγάλης Ελλάδος το 800 π. Χ. με την συμβατικήν χρονολογίαν .
   Την Περιάνδριον Τυρρανίδα του Κορινθιακού θαύματος.
   Την Σεισάχθεια των Αθηναίων.
   Την Πεισιστράτιον Εποχήν.
   Την Αιτωλικήν Συμπολιτεία και το  ΄΄ Κοινόν των Ηπειρωτών ΄΄ του μεγάλου Πύρρου.
   Το Αλληλέγγυον του Κοινωνισμού του Ρωμανού του Λεκαπηνού ( 918 -947 μ.Χ. )
   Τον Ιδρυτή του νεωτέρου Κοινωνισμού, κοινωνιστήν Αυτοκράτορα Βασίλειον Β τον Βουκγαροκτόνον ( 956 -1025 μ. Χ. ) κλπ.
__Ακόμη από τα πανάρχαια χρόνια, με τον ιδρυτήν του κοινοτικού Κοινωνισμού Προμηθέα μας ( δια του Πυρός της γνώσεως και της Εστίας ως Πράξεως ), μέχρι τον ΄΄ κοινωνισμόν ΄΄, του Συνεργατισμού των Αμπελακίων και των Νήσων μας.
__Απο τον ΄΄ Κοινωνισμόν ΄΄ των ΄΄ Συναφίων ΄΄ ( Συντεχνιών χρυσοχοΐας κλπ. ) της Ελληνοχριστιανικής μας Αυτοκρατορίας ( Βυζαντινής ), τον ΄΄κοινωνισμόν΄΄ των εταιριστών και πλοιοκτητών, των ΄΄ τσελιγκάτων ΄΄ των βουνών μας, κατά τους χρόνους της Οθωμανοκρατίας, μέχρι των Εθνικοκοινωνισμόν του Ίωνος Δραγούμη και τις Πράξεις και Ιδέες της φιλολαϊκής Απολυταρχίας του Καθεστώτος της 4ης Αυγούστου.
__Με αυτά και άλλα πολλά παραδείγματα, συμπεραίνουμε ότι ο Κοινωνισμός είναι Ελληνικός.     
   Έτσι, εμείς οι Εθνικισταί, ουδέποτε θα αφήσουμε τον Κοινωνισμόν στα χέρια οποιουδήποτε τυχοδιώκτη Μαρξιστή.
   Και επειδή είμεθα φανατικά με το Έθνος και την Πατρίδα, είμεθα πραγματικοί Εθνικοκοινωνισταί ( Εθνικοσοσιαλισταί, ξενικώς ).
__Όλοι οι άλλοι είναι σφετερισταί, παγκοσμίως και εγχωρίως, κατά φιλοδοξίας και συμφέροντα αυτών, των Αθανάτων Ελληνικών επιτευγμάτων διανοήσεως, πράξεως και λέξεων.
   Π.χ. Η λέξη ΄΄ Σοσιαλιστής ΄΄.
   Οι σφετερισταί, καταργώντας την Ελληνικήν γλώσσαν ( με υπογραφή του μασσώνου, Γεωργίου Ράλλη, της μεταπολιτεύσεως ), απέδειξαν και είς την πράξιν, ότι ο ΄΄ Σοσιαλ (ι) στής ΄΄, πρέπει να γράφεται με (η), ώστε η ωραία αυτή λέξις να απαξιωθεί στην Λαικήν Συνείδησιν.
__Έγινα λοιπόν ένας Εθνικιστής Επαναστάτης! Και παραμένω Έτσι!
__Το 1958 -59, συλλαμβάνομαι ως Εθνικοσοσιαλιστής, και ας αποδείξει κάποιος ( μετά την Κατοχήν ), την εποχήν εκείνην να έχει συλληφθεί με αυτήν την κατηγορίαν.
__Τέλος : Η Λέξις ΄΄ Εθνικισμός ΄΄, δεν περιέχει κάποια πολιτική ή ιδεολογικήν έννοιαν δογματικήν ή συστήματος διακυβερνήσεως.
   Είναι ένας γενετικός Πυρήν ( DNA ) αρρήκτου ψυχικού και διανοητικού δεσμού της Φυλής.
__Ο Εθνικισμός είναι η φυσική κατάστασις του ανθρώπου.
   Είναι δυνατόν ένας φυσιολογικός άνθρωπος να μην αγαπά το Έθνος στο οποίον ανήκει και την Πατρίδα στην οποία ζει και τον προστατεύει;
   Το ότι τα Εθνικά Καθεστώτα έχουν ως ακρογωνιαίον λίθον, τον Εθνικισμόν, είναι κάτι το αυτονόητον.
   Απλώς αυτά έχουν το πολιτικόν θάρρος και την ειλικρίνιαν να το φωνάζουν. Οι άλλοι το αποκρύπτουν για δικούς τους λόγους, συνήθως σκοτεινούς.
__Όταν εμείς λέμε : Δίκαιον και ηθικόν ότι ωφελεί και συμφέρει το Έθνος μας.
Τι είναι; Ψάχνει κανείς σε αυτό, να βρει κάποιαν δογματικήν εξήγησιν; 
__Απο τα πανάρχαια χρόνια, υπάρχει αυτό, που ξεκίνησε ως κύτταρον οικογενείας, ως κοινότητα, φυλήν, Γένους και Έθνους, ανεξαρτήτως, των άλλων παραγόντων αναπτύξεως, εξελίξεως και ανελίξεως της παρούσης ζωής των ανθρώπων.
__Το ΄΄ κλαρί ΄΄ της Εωσφορικής Ύβρεως, Δεξιοστρόφου Παγκοσμιοποιήσεως, και Αριστεροστρόφου Μαρξιστοποιήσεως, με την αφαντάστου δυνάμεως, χρήσιν της Προπαγάνδας, αλλοιώνει τα πάντα.    
__Σε αυτό δυστυχώς περεσύρθησαν και οι περισσότεροι των Εθνικιστών. Εγκλωβισμένοι εις την δεξιάν, όπως λέγεται συνήθως, είτε στην αριστεράν, είτε στο κέντρον.    
   Θύματα μιας πανέξυπνης τεχνικής διαιρέσεως του Λαού, εκ μέρους του ΄΄ΕΧΘΡΟΥ΄΄, των Λαών και των Εθνών.
__Μερικά παραδείγματα:
   Ο Στάλιν υπήρξε μέγας ΄΄ εθνικιστής ΄΄, που αφού συνέτριψε την κάθε αφύσικην αναρχικήν αρλούμπα, μετέτρεψε τον Κομμουνισμόν από προϊόν εσωτερικής καταναλώσεως, είς προιόν εξωτερικής εκμεταλλεύσεως, με την εξαγωγήν της ΄΄ Μπολσεβικής Επαναστάσεως ΄΄. Έτσι όλα τα κορόιδα του κόσμου, εθυσιάζοντο γι’ αυτόν, τον ΄΄ πατερούλη ΄΄ τους, κάνοντας μεγάλη την Ρωσσικήν πατρίδα του, καταστρέφοντας συγχρόνως τον εαυτόν τους και την δικήν τους.
__Το ίδιον ακριβώς που έκανε πριν 150 χρόνια, με αυτοκρατορικήν κορώνα ο Ναπολέων, κάνοντας εξαγωγήν των Ιδεών της Γαλλικής Επαναστάσεως, αλλά εξαφανίζοντας κάθε ΄΄ εκπρόσωπον της, προς χάριν του Μεγαλείου της Γαλλίας.
__Με το ίδιον σκεπτικόν, βλέπουμε τον Εθνικιστή Επαναστάτη, Μάο Τσε Τουνγκ, τον Χο Τσι Μινχ, τον Γκιάπ, με το σφυροδρέπανον ή τον κόκκινον αστέρα, προς όφελος του Έθνους των.
__Τα αυτά εις την νεωτέραν Ευρώπην, με τον ιδρυτή του Φασισμού, που ποτέ δεν έφυγε από το Ρωμαϊκόν Imperium, τον Χίτλερ από την ιδέαν της ανωτερώτητος της Φυλής του και τον Πανγερμανισμόν της.
   Τον Στρατηγόν Εθνικιστήν Ντε Γκώλ, που κατά γράμμα ακολούθησε τον Ιδρυτή της Γαλλικής Δυνάμεως, Καρδινάλιον Ρισελιέ με την γνωστήν του φράσιν: ΄΄ Δεν γνωρίζω άλλους εχθρούς στην ζωήν μου, πέρα από τους εχθρούς του Κράτους μου, της Γαλλίας ΄΄ ή και αυτόν τούτον τον Τσώρτσιλ, που αγκομαχώντας και ουρλιάζοντας για ΄΄ελευθερία ΄΄ έχυναν το αίμα τους άλλοι προσδοκώντας μετά το ΄΄ ΄΄ του, την ελπίδα της δικαιώσεών των.
   Ενώ είς την πραγματικότηταν έδινε ενέσεις ανθρωπίνου αίματος σαν βρυκόλακας, στον θνήσκοντα μέγα πειρατή των θαλασσών, Αγγλικόν Λέοντα.
__Η Ιστορία καταγράφει σωρεία παραδειγμάτων, από αρχαιοτάτης εποχής μέχρι σήμερον, όλων των Εθνών και όχι των Λαών, που ανεξαρτήτως χρώματος, εμβλήματος, Ιδεολογίας ή μορφής πολιτικού καθεστώτος, έδρασαν με γνώμονα το συμφέρον του Έθνους των.
__Αυτό είναι ο πραγματικός Εθνικισμός και αυτό είναι που μάχεται λυσσαλέως, με την σημερινήν μάσκα της Παγκοσμιοποιήσεως η Εωσφορική Ύβρις.
__Όλα τα άλλα είναι φθηνή Προπαγάνδα για τους αφελείς.
__Το ότι η Οθωμανοκρατία, σταμάτησε , για μεγάλο χρονικόν διάστημα την ΄΄ εξέλιξιν πολιτικής Ιδεολογίας μέσω κρατικής Οντότητος ΄΄  καθώς και η συνεχιζομένη εγχωρίου τύπου ξενοκρατία, αυτό είναι κάτι το προσωρινόν για εμάς τους Έλληνες.
   Μπουσουλάμε σαν μωρά. Είναι φυσικόν. Αλλά οι νέες γενεές, έχοντας το πλεονέκτημα της πληροφορικής, θα ανδρωθούν, περνώντας από όλα τα στάδια της λεγόμενης ζυμώσεως.
   Είναι ακόμα τελείως φυσικόν, όλα να τα μπερδεύουμε.
__Τον δρόμον μας, όσο και αν τον κλείνουν, θα τον βρούμε!
   Όπως έλεγε ο δάσκαλος, Ι. Γκαίμπελς, με υπομονήν και επιμονήν επί του στόχου μας και η ΝΙΚΗ θα έρθει!
__Ας αρχίσουμε λοιπόν από την αρχήν, με τον περιορισμόν του Ελληνικού ΄΄ΕΓΩ΄΄ μας και την θεραπείαν της μοναδικής ασθένειάς μας, της ζηλοφθονίας, που σε κανένα λεξικόν δεν υπάρχει πλην του Ελληνικού. . . και τότε βλέπουμε!
   Άλλωστε, το πολυσέλιδον ημερολόγιον της Φυλής μας, αποδεικνύει, ότι οι Έλληνες προοδεύουν πάντα ΄΄εν ασθενεία ΄΄ ευρισκόμενη, πλην της Αλεξανδρινής Κοσμογονίας.
__Εμπρός λοιπόν πετάξτε την ραγιαδορωμείκην αυτοταπείνωσιν, φορέστε την Οδυσσειακήν μας αυτοπεποιήθησιν και ορμάτε! ( γιουρούσι βαρβαριστί ).
__Με το Ευμενές Δέος που μας διακρίνει, επικαλούμενοι την Θεϊκήν, να συμπαρασταθεί, Δύναμιν, με Πίστιν, Αγώνα, ψηλά τα Εθνικά μας λάβαρα, ψηλά σαν βαγιοκλάδια, για την τελικήν ΝΙΚΗΝ επί του ΚΑΚΟΥ.  Ο ΕΛΛΗΝΟΚΡΑΤΗΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ